De Heeren van Aal Dispuut der GSZ Mayday

In de zomer van 2000 dachten vijf mannelijke Mayday-leden zich te moeten verenigen in een aparte groep. Dit omdat er naar hun mening te braaf met de nieuwe leden werd omgegaan en er te weinig lol werd gemaakt in een weekend waarin lol toch hoog in het vaandel zou moeten staan. Op de zaterdag van het introkamp van dat jaar was het moment daar om de handen ineen te slaan en de aanwezigen eens te laten merken hoe wij erover dachten hoe een introweekend in elkaar zou moeten steken… velen kunnen zich deze dag nog als gisteren herinneren.
Sindsdien hebben wij op menig weekeinde of ander evenement onze aanwezigheid duidelijk laten blijken. En om deze prachtige gedachtegang voort te kunnen zetten zijn er in de tijd steeds meer AAL-leden bijgekomen. De Heeren van AAL